Gemsoft Yazılım


Sektörde 20 yıldır sadece Özel ve Vakıf Sağlık Merkezlerine çözüm üreten firmayız.

Kalite Politikalarımız

Yazılım sektöründeki hikâyesi 1998 yılında başlayan GEMSOFT; zaman içinde geliştirdiği ürünlerle uluslararası pazarda da yer bulmuş, katma değerini kendi ürettiği yazılımlarla sağlayan üretici bir firmadır.

 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Tüm çalışanlarda kalite, biliicini tesis etmeyi,
 • Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
 • Firmamızın ve türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
Kalite politikası olarak belirlemiştir.


Bilgi güvenliğine büyük önem veren kuruluşumuzun temel ilkeleri;

 • Yazılım sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin TSE /EN/ ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi
 • Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak
 • Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirlerinin ve BGYS’nin sürdürülebilirliğini sağlamak
 • Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi
 • Yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, yazılım sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.
100% MemnuniyetTemel İlkemiz
Sürekli GüncelVersiyon Güncelleme
Kullanıcı DostuSade ve Modern Arayüz
Destek Hattı224 224 85 81 - 224 97 76